INFORMACIÓ CASAL D'ESTIU

23 de juny al 10 setembre

TERMINIS
1. Del 2/05/21 al 30/05/21: Dret a beca, ajuts i descomptes
2. Del 1/06/21 al 1/07/21: Només dret a descomptes
3. Del 2/07/21 al 1/09/21: No té dret a descomptes