CASAL MULTIESPORTIU

Del 5 al 30 de juliol
Casal on els infants de 8 a 12 anys desenvoluparan i aprendre diferents esports com futbol, bàsquet, vòlei, tenis, ... acompanyats d'activitats divertides com jocs d'aigua, festa de l'espuma, inflables, rampa de sabó...

DOCUMENTACIÓ A ADJUNTAR DURANT LA INSCRIPCIÓ:

 

DOCUMENTACIÓ DEL PARTICIPANT

  • Foto del DNI per les dues cares i a color, en cas de tenir-ne

  • Foto de la tarja de la seguretat social (CAP)

  • Foto del llibre de vacunes 

  • Foto actual 

 

AUTORITZACIONS

--> Foto document d'autorització dels permisos SIGNAT 

--> Foto Declaració responsable en relació a la Covid-19

ALTRES DOCUMENTACIONS
 - Foto del DNI del pare, mare, tutors legals per les dues cares i a color 
 - Foto del carnet de família nombrosa, en el cas de ser-ho
 - Foto del carnet de família monoparental, en cas de ser-ho

 

 - Foto del resguard bancari de la paga i senyal (mínim 50€) on indiqui el   concepte " paga i senyal casal multiesportiu i el nom del participant"

CASAL MULTIESPORTIU (10).png